Raport z konsultacji projektu MPZP dla obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czanej i Oświęcimskiej..

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W REJONIE ULIC: KATOWICKIEJ, JAŁOWCOWEJ, ZWIERZYNIECKIEJ, CZARNEJ I OŚWIĘCIMSKIEJ W TYCHACH.

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach wynikających z zapisów art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.):

  • wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego od 29 października 2019 r. do 29 listopada 2019 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne » 2019 Październik)
  • dyskusji publicznej (spotkania otwartego) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego - spotkanie odbyło się w dniu 27 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu przy Al. Niepodległości 49, w sali nr 102, piętro I, o godzinie 17:00
  • składania uwag na piśmie do 20 grudnia 2019 r. z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Pisma można było złożyć w formie tradycyjnej – do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (ePUAP: /UMTychy/skrytka).

Materiały oraz informacje dotyczące konsultowanego projektu zamieszczono:

- w BIP Urzędu Miasta Tychy

- na stronie razemtychy.pl

- w tygodniku Twoje Tychy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X