Raport z konsultacji mpzp dla części osiedla Wilkowyje

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI OSIEDLA WILKOWYJE W TYCHACH - ETAP IV

 Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach:

  • wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego od 13 sierpnia 2019 r. do 24 września 2019 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne » 2019 sierpień)
  • dyskusji publicznej (spotkania otwartego) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego - spotkanie odbyło się w dniu 5 września 2019 r. w Klubie „Wilkowyje” Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 w Tychach, o godzinie 17.00
  • składania uwag na piśmie do 8 października 2019 r. z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Pisma można było złożyć w formie tradycyjnej -  do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (ePUAP: /UMTychy/skrytka).

 Materiały oraz informacje dotyczące konsultowanego projektu zamieszczono:

  • w BIP Urzędu Miasta Tychy
  • na stronie razemtychy.pl
  • w tygodniku Twoje Tychy.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X