Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

 

Raport z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Edukacji, Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach

Przedmiot konsultacji: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Edukacji, Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach

 

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:

  • wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego od 23 kwietnia 2019 r. do 23 maja 2019 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne » 2019 kwiecień)
  • dyskusji publicznej (spotkania otwartego) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego - spotkanie odbyło się w dniu 23 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu, w sali nr 101, piętro I, godz. 16:00
  • składania uwag na piśmie do dnia 6 czerwca 2019 r. z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Pisma można było złożyć w formie tradycyjnej -  do Prezydenta Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (ePUAP: /UMTychy/skrytka_).

Poniżez zamieszczono raport z konsultacji

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X