Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

 

Raport z przeprowadzonych konsultacji dot. projekt miejscowego planuu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nad Jeziorem oraz północno-zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach - etap I

PRZEDMIOT KONSULTACJI: PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W REJONIE ULICY NAD JEZIOREM ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO BRZEGU JEZIORA PAPROCAŃSKIEGO W TYCHACH - ETAP I

 

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:

 • wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego od 23 kwietnia do
  23 maja 2019 r. w następujących miejscach w
  Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy (zakładka: Zamierzenia władzy » obwieszczenia » zagospodarowanie przestrzenne» 2019 kwiecien);
 • dyskusji publicznej (spotkania otwartego) nad rozwiązaniami przyjętymi
  w projekcie planu miejscowego - spotkanie odbyło się w dniu 22 maja 2019 r.
  w siedzibie Urzędu, w sali nr 101, piętro I, godz. 16;
 • składania uwag na piśmie do dnia 6 czerwca 2019 r. z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Pisma można było złożyć w formie tradycyjnej -  do Prezydenta Miasta Tychy,
  Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (ePUAP: /UMTychy/skrytka_).

Poniżej zamieszczono raport z konsultacji:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X