Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Urząd Miasta Tychy oraz związane z tym prawa znajdują się na stronie internetowej
https://razemtychy.pl/polityka-prywatnosci