Budżet obywatelski na rok 2024

Uncategorised

BO w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Budżetu Obywatelskiego. Jeśli nie znajdziesz wśród nich informacji, których szukałeś napisz e-mail na adres: lub zadzwoń pod numer 32 776 34 55 lub 32 776 34 59.

 

Podsumowanie warsztatów dla młodzieży

Za nami warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Tematem spotkania było „Planowanie działań z wykorzystaniem Design Thinking i metodyki Service Design”.

Metoda projektowania z którą zapoznaliśmy młodzież może być przydatna w planowaniu działań, pozwala usystematyzować pracę, dzięki postawieniu kluczowych pytań:

Jaki faktyczny problem mają odbiorcy? Na ile sposobów można ten problem rozwiązać? Jak najszybciej przedstawić, o co chodzi? Jak odbiorcy zareagują na rozwiązanie? Jak najlepiej wdrożyć rozwiązanie?

Spotkanie okazało się dużym sukcesem, wszyscy uczestnicy dali z siebie 100%. Jak zawsze brakło czasu na rozwinięcie wielu kwestii, ale to początek do szukania rozwiązań. Trzymamy za młodzież kciuki i do zobaczenia przy kolejnych inicjatywach.

Dziękujemy prowadzącym, czyli Ani i Pawłowi z Fundacji Stajnia  https://www.fundacjastajnia.com/

IMG 20221124 141609

Newsletter Tyskiego Centrum Wolontariatu

Newsletter Tyskiego Centrum Wolontariatu umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji związanych z problematyką wolontariatu w Tychach oraz ofert pracy wolontariackiej.

Jeżeli masz pytania dotyczące newslettera, napisz na adres: .

 • Korzystanie z usługi "Newsletter NGO" jest dobrowolne i bezterminowe.
 • W celu świadczenia usługi "Newsletter NGO" Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
 • Zarejestrowana osoba w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

Oświadczam, że zapoznała/em się z "Informacją o przetwarzaniu danych osobowych" w Urzędzie Miasta Tychy, dostępną tutaj.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta, w celu korzystania z prowadzonej przez Miasto Tychy usługi "Newsletter Tyskiego Centrum Wolontariatu". Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej "Newsletter Tyskie Centrum Wolontariatu".Joomla Extensions powered by Joobi

 

 

Test karuzeli

 Przykładowe dwie galerie

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

 

Where does it come from?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.

Zdjęcia w galerii kadrowane

KOlejna galeria:

1 2 3 4 5 6 7

Do 9 edycji Budżetu Obywatelskiego złożono 197 wniosków. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej do głosowania trafi łącznie 128 projektów, z czego 29 dotyczących całego miasta oraz 99 projektów dotyczących określonego rejonu miasta. W tym roku każdy projekt ma przydzielony numer. Poniżej prezentujemy ostateczne listy z projektami do głosowania

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Tychy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej RAZEM TYCHY.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność dotyczy braku właściwego kontrastu pomiędzy niektórymi elementami strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skanery Tingtun Checker oraz AChecker.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Nawigacja

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB - przejście do następnego odnośnika lub pola wprowadzania danych,
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego odnośnika lub pola wprowadzania danych,
 • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, uruchomienie zaznaczonego odnośnika.

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną w tym względzie jest Agnieszka Kryńska, adres poczty elektronicznej: , numer telefonu: 32 776 34 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu przysługuje każdemu. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej której dotyczy,
 • sposób kontaktu.

Żądanie jesteśmy zobowiązani zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, wraz z informacją kiedy jego realizacja będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować inny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Jeżeli żadne z zaproponowanych rozwiązań nie spełnią oczekiwań, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przejdź do strony z informacją na temat dostępności architektonicznej.

Dodatkowe informacje

Przejdź do strony z informacją o działalności Urzędu Miasta Tychy w tekście łatwym do czytania (ETR).
Przejdź do strony z informacją o działalności Urzędu Miasta Tychy w tekście odczytywalnym maszynowo.
Przejdź do strony z informacją o działalności Urzędu Miasta Tychy w języku migowym (PJM).
Przejdź do strony z raportami o stanie zapewniania dostępności.
Przejdź do strony z informacją o tym jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X