Projekty ogólnomiejskie dotyczące określonego rejonu miasta złożone w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok

Projekty ogólnomiejskie dotyczące określonego rejonu miasta złożone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

Lista projektów ogólnomiejskich dotyczące określonego rejonu miasta.
 

Lp.

Tytuł projektu

Miejsce realizacji

Autor

Zaproponowany koszt zadania

1.

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe
w dzielnicy Wilkowyje

Wilkowyje

Renata Bartecka Grochla

13 000 zł

2.

Coolturalne Wilkowyje – wydarzenia kulturalne
w dzielnicy Wilkowyje

Wilkowyje

Renata Bartecka Grochla

32 000 zł

3.

Warsztaty aktywnego seniora w dzielnicy Wilkowyje

Wilkowyje

Magdalena Stencel

18 000 zł

4.

Festyn Pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje

Wilkowyje

Magdalena Stencel

30 000 zł

5.

Browarowa bez śmieci – montaż koszy na śmieci
przy ul. Browarowej

Wilkowyje

Sylwia Witman

4 000 zł

6.

Półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje

Wilkowyje

Paweł Porszke

45 000 zł

7.

Ah muzyka muzyka – zajęcia muzyczne w dzielnicy Wilkowyje

Wilkowyje

Aleksandra Koronowska

8 000 zł

1.

Wybieg dla psów przy ul. Gilów

Mąkołowiec, Koźlina

Dariusz Popiel

78 000 zł

2.

Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowcu

Mąkołowiec, Koźlina

Sławomir Sobociński

18 000 zł

3.

Festyn w dzielnicy Mąkołowcu

Mąkołowiec, Koźlina

Sławomir Sobociński

20 000 zł

4.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z jazdy na torach rowerowych w dzielnicy Mąkołowcu

Mąkołowiec, Koźlina

Agnieszka Papierniak

2 400 zł

5.

Mąkołowiec bez komarów - budki lęgowe
dla Jerzyków

Mąkołowiec, Koźlina

Agnieszka Papierniak

17 500 zł

6.

Bliżej kultury – cykl spektakli teatralnych

Mąkołowiec, Koźlina

Agnieszka Papierniak

25 000 zł

7.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Gilów poprzez nasadzenia i małą architekturę

Mąkołowiec, Koźlina

Agnieszka Papierniak

35 000 zł

8.

Budowa stacji naprawy rowerów
przy ul. Gilów i ul. Dołowej

Mąkołowiec, Koźlina

Katarzyna Kraszewska

9 000 zł

9.

Street Workout przy ul. Gilów

Mąkołowiec, Koźlina

Katarzyna Kraszewska

26 786 zł

10.

Budowa miasteczka rowerowego
w dzielnicy Mąkołowiec

Mąkołowiec, Koźlina

Katarzyna Kraszewska

50 000 zł

11.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Kruczej

Mąkołowiec, Koźlina

Katarzyna Kraszewska

18 796 zł

12.

Dzień Dziecka w dzielnicy Mąkołowiec

Mąkołowiec, Koźlina

Arkadiusz Król

11 700 zł

13.

Budowa oświetlenia przy skwerze Łabędzim

Mąkołowiec, Koźlina

Arkadiusz Król

88 000 zł

1.

Budowa chodnika przy ul. Jodłowej

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Grzegorz Praus

80 000 zł

2.

Dzień seniora w dzielnicy Czułów

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Grzegorz Praus

7 000 zł

3.

Dzień Dziecka w dzielnicy Czułów

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Elżbieta Bernatt

15 000 zł

4.

Street Workout przy ul. Wiązowej

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Jakub Gnela

80 000 zł

5.

Mikołajki w dzielnicy Czułów

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Jadwiga Gnela

15 000 zł

6.

Babski Comber w dzielnicy Czułów

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Jadwiga Gnela

15 000 zł

7.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiązowej

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Monika Grzywa,

Magdalena Kleszyk

115 000 zł

8.

Budowa boiska treningowego
przy ul. Katowickiej

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Karol Drabik

62 500 zł

1.

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

Grzegorz Stachoń

36 000 zł

2.

Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

Grzegorz Stachoń

4 000 zł

3.

Zajęcia sportowe dla aktywnych 40+ w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

Grzegorz Stachoń

4 000 zł

4.

Mikołajki w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

Grzegorz Stachoń

10 000 zł

5.

Kino pod chmurką w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

Grzegorz Stachoń

9 000 zł

6.

Sport to zdrowie – zajęcia fitness dla pań w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

Grzegorz Stachoń

4 000 zł

7.

Biesiada przy ognisku dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

Grzegorz Stachoń

4 000 zł

8.

Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowcu

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

Grzegorz Stachoń,

Anita Skapczyk

9 000 zł

9.

Dzień Dziecka w dzielnicy Wartogłowcu

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

Grzegorz Stachoń,

Anita Skapczyk

10 000 zł

10.

Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec, Zwierzyniec
(część wschodnia)

Grzegorz Stachoń,

Michał Musioł

20 000 zł

1.

Półkolonie zimowe w MCK Urbanowice

J-U-W

Edyta Danielczyk

18 000 zł

2.

Półkolonie letnie w MCK Urbanowice

J-U-W

Edyta Danielczyk

35 000 zł

3.

Rodzinna Majówka w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice - Wygorzele

J-U-W

Edyta Danielczyk

20 000 zł

4.

Kino plenerowe w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice - Wygorzele

J-U-W

Edyta Danielczyk

16 000 zł

5.

Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice - Wygorzele

J-U-W

Edyta Danielczyk

12 000 zł

6.

Montaż zadaszonej trybuny na terenie boiska OKS JUWe

J-U-W

Marek Demko

60 000 zł

7.

Montaż elektroniczna tablica wyników
na terenie boiska OKS JUWe

J-U-W

Marek Demko

15 000 zł

8.

Sztandar upamiętniający herby osiedla Jaroszowice- Urbanowice-Wygorzele oraz SP nr 24 przy ul. Pogodnej

J-U-W

Łukasz Drob

20 000 zł

1.

Budowa wiaty śmietnikowej
przy ul. Cielmickiej

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Elżbieta, Tadeusz Kopyto

62 000 zł

2.

Cykl wydarzeń kulturalnych w Cielmicach

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Stanisław Kostka

124 818 zł

3.

Remont chodnika i montaż luster drogowych
przy ul. Jankowickiej

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Bogumiła Wieczorek

65 000 zł

1.

Wykonanie pasa postojowego
przy ul. Harcerskiej

Glinka, Suble

Marek Pułtorak

19 000 zł

2.

Wybieg dla psów w Parku Suble

Glinka, Suble

Krzysztof Groński

72 000 zł

3.

Budowa zatoki parkingowej
przy ul. Harcerskiej 30

Glinka, Suble

Mariola Rosikowska

16 500 zł

4.

Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej
w Parku Suble

Glinka, Suble

Rafał Kuchciak

110 000 zł

5.

Budowa wiaty wraz z grillem w Parku Suble

Glinka, Suble

Rafał Kuchciak

30 000 zł

6.

Plac do gry w bule w Parku Suble

Glinka, Suble

Michał Kasperczyk

40 000 zł

7.

Tyci las – leśne kryjówki dla dzieci w Parku Suble

Glinka, Suble

Michał Kasperczyk

20 000 zł

1.

Kino plenerowe na Żwakowie

Żwaków

Barbara Jusiak

16 000 zł

2.

Stojaki rowerowe na placu zabaw na Żwakowie

Żwaków

Barbara Jusiak

6000 zł

3.

Warsztaty aktywnego seniora na Żwakowie

Żwaków

Barbara Jusiak

20 000 zł

4.

Poidełko na placu zabaw na Żwakowie

Żwaków

Barbara Jusiak

12 000 zł

5.

Doposażenie w urządzenia siłowe placu zabaw na Żwakowie

Żwaków

Barbara Jusiak

35 000 zł

6.

Imprezy integracyjne na Żwakowie

Żwaków

Barbara Jusiak, Marek Gołosz,

Patrycja Kosowska-Pawłowicz

20 000 zł

7.

Montaż zadaszenia na placu zabaw na Żwakowie

Żwaków

Marek Gołosz

50 000 zł

8.

Warsztaty muzyczno – taneczne na Żwakowie

Żwaków

Marek Gołosz

10 000 zł

9.

Wakacyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne na Żwakowie

Żwaków

Marek Gołosz

15 000 zł

10.

Budowa parkingu przy zbiegu ul. Nowej
i ul. Żorskiej

Żwaków

Piotr Górszczyk

120 000 zł

11.

Budowa zatoki parkingowej przy ul. Nowej

Żwaków

Piotr Górszczyk

70 000 zł

12.

Stacja napraw rowerów na Żwakowie

Żwaków

Patrycja Kosowska – Pawłowicz

12 000 zł

13.

Budowa parkingu przy
ul. Jaśkowickej 43

Żwaków

Natan Badura

129 046 zł

1.

Z wodą za pan brat - nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych

Stare Tychy

Martyna Covey

12 000 zl

2.

Integracyjna zabawa – doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym
w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych

Stare Tychy

Martyna Covey

54 168 zł

3.

Ruch to zdrowie – zajęcia gimnastyczne dla kobiet

Stare Tychy

Zofia Wróbel

13 680 zł

4.

Remont chodnika w Parku Górniczym

Stare Tychy

Zofia Wróbel

35 000 zł

5.

Starotyski Dzień Dziecka

Stare Tychy

Dariusz Wencepel

15 000 zł

6.

Starotyski Festyn

Stare Tychy

Dariusz Wencepel

29 000 zł

7.

Starotyski Dzień Seniora

Stare Tychy

Dariusz Wencepel

8 000 zł

8.

Budki lęgowych dla ptaków w dzielnicy Stare Tychy

Stare Tychy

Dariusz Wencepel

10 000 zł

9.

Montaż poidełka na Rynku

Stare Tychy

Dariusz Wencepel

20 000 zł

10.

Montaż ławek na przystankach w dzielnicy Stare Tychy

Stare Tychy

Dariusz Wencepel

20 000 zł

11.

Montaż stojaków rowerowych
przy ul. Kościuszki

Stare Tychy

Dariusz Wencepel

15 000 zł

12.

ABC świadomego żywienia – warsztaty dla mieszkańców

Stare Tychy

Ewa Kania

22 200 zł

13.

Remont części ul. Studziennej 

Stare Tychy

Aleksandra Szymon

60 000 zł

1.

Monitoring placu zabaw i boiska przy ul. Paprocańskiej 156

Paprocany,
P, O1, T1, W (część wschodnia)

Krzysztof Błaszczok

5 000 zł

2.

Montaż barierki bezpieczeństwa oraz oświetlenia
przy ul. św. Józefa

Paprocany,
P, O1, T1, W (część wschodnia)

Małgorzata Goj – Andrzejewska

10 000 zł

3.

Budowa parkingu przy ul. Junaków

Paprocany,
P, O1, T1, W (część wschodnia)

Zenona Stefaniak

50 000 zł

4.

Budowa parkingu przy ul. Jagiełły

Paprocany,
P, O1, T1, W (część wschodnia)

Adam Długajczyk

35 000 zł

5.

Budowa chodnika pomiędzy ul. Wyszyńskiego
i ul. Paprocańską

Paprocany,
P, O1, T1, W (część wschodnia)

Sebastian Zupok

50 000 zł

6.

Budowa chodników przy
ul. Poziomkowej w kierunku ul. Beskidzkiej

Paprocany,
P, O1, T1, W (część wschodnia)

Grażyna Makosz

32 500 zł

7.

Montaż odblasków na przejścia na pieszych

Paprocany,
P, O1, T1, W (część wschodnia)

Halina Panejko

50 000 zł

8.

Budowa oświetlenia i montaż ławek w Parku św. Franciszka i św. Klary

Paprocany,
P, O1, T1, W (część wschodnia)

Mikołaj Figlarski,

Magdalena Kilian

62 500 zł

9.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Poziomkowej

Paprocany,
P, O1, T1, W (część wschodnia)

Mikołaj Figlarski,

Natalia Pilorz

65 700 zł

10.

Budowa parkingu przy

ul. Paprocańskiej

Paprocany,
P, O1, T1, W (część wschodnia)

Katarzyna Buchta

65 000 zł

11.

Montaż progów zwalniających na ul. Na Grobli

Paprocany,
P, O1, T1, W (część wschodnia)

Katarzyna Buchta

8 000 zł

1.

Budowa wiat śmietnikowych
przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c

Osiedle A

Katarzyna Pluta,

Marcin Szyja

65 000 zł

2.

Aktywne A – cykliczne warsztaty dla mieszkańców na os. A

Osiedle A

Marcin Szyja

32 000 zł

3.

Dzień Dziecka na os. A

Osiedle A

Marcin Szyja

10 000 zł

4.

Nasadzenia drzew przy

ul. Asnyka

Osiedle A

Katarzyna Bizacka

4 080 zł

5.

Domki dla owadów

na os. A

Osiedle A

Katarzyna Bizacka

9 000 zł

6.

Budki lęgowe dla ptaków na os. A

Osiedle A

Katarzyna Bizacka

9 000 zł

7.

Ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe
na os. A

Osiedle A

Katarzyna Pluta

13 836 zł

8.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Andersa 20-20a i ul. Asnyka 2-2d

Osiedle A

Angelika Waśniowska

135 800 zł

9.

Sportowe półkolonie

na os. A

Osiedle A

Magdalena Stolarska

46 800 zł

1.

Zagospodarowanie podwórka przy al. Bielskiej 36-40 i ul. Budowlanych 2-6

Osiedle B

Karol Pielarz

192 500 zł

2.

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Batorego 92-98 i ul. Brzozowej 31-37

Osiedle B

Krzysztof Młynarz

232 300 zł

3.

Zagospodarowanie podwórka
przy ul. Brzozowej 31-37 i ul. Batorego 92-98  

Osiedle B

Iwona Domagała

195 625 zł

4.

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Bibliotecznej 24 i ul. Batorego 4-18

Osiedle B

Marek Biela

100 000 zł

5.

Budowa parkingu przy ul. Brzozowej 3-13

Osiedle B

Dagmara Mrozowska

250 000 zł

6.

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Budowlanych 44-46

Osiedle B

Dorota Wojtkun – Święcka

70 000 zł

7.

Piknik rodzinny dla os. B

Osiedle B

Joanna Dziewońska

22 200 zł

8.

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Batorego 22-28, Boh. Warszawy 7, Biblioteczną 27-29

Osiedle B

Leszek Bałazy,

Mariusz Machnik

80 000 zł

9.

Budowa parkingu przy ul. Begonii 5

Osiedle B

Magdalena Kozioł

140 000 zł

10.

Owocowy sad na os. B

Osiedle B

Katarzyna Palka

50 000 zł

11.

Warsztaty z języka francuskiego dla mieszkańców

Osiedle B

Patryk Szczygieł

46 320 zł

1.

Sportowe półkolonie na Balbinie

Osiedle Balbina

Marcin Kuśmierz

98 200 zł

2.

Festyn wakacyjny na Balbinie

Osiedle Balbina

Tomasz Budziosz

12 700 zł

1.

Remont chodnika przy ul. Skłodowskiej

Osiedle C

Jolanta Dalida – Matura,

Magdalena Krasowska

115 800 zł

2.

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego

Osiedle C

Wojciech Chyliński

190 292 zł

3.

Budowa wiat śmietnikowych
przy al. Bielskiej 91-99 i ul. Czystej 3-13

Osiedle C

Cecylia Mazur

80 000 zł

4.

Permakulturowy ogród społeczny pod kopułą
przy ul. Cienistej

Osiedle C

Katarzyna Palka

20 000 zł

5.

Zagospodarowanie przedogródków
na podwórku przy ul. Cichej , ul. Cienistej i al. Bielskiej

Osiedle C

Ewelina Szastok

150 000 zł

6.

Nasadzenia zieleni na podwórku
przy ul. Cyganerii 21-27

Osiedle C

Anna Kózka,

Daniel Ostrowski

12 800 zł

7.

Budowa placu zabaw przy ul. Cyganerii 2-8

Osiedle C

Natalia Ćwikowska

150 000 zł

8.

Zielony zakątek – zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 20-24

Osiedle C

Bernadetta Orzeł

75 000 zł

9.

Remont chodnika przy ul. Cyganerii 3-33

Osiedle C

Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian

200 000 zł

1.

Budowa parkingu przy al. Niepodległości 210

Osiedle D, G

Zbigniew Rudziński

250 000 zł

2.

Więcej drzew na os. D nasadzenie drzew
przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Darwina

Osiedle D, G

Michał Lorbiecki

192 000 zł

3.

Remont parkingu przy al. Niepodległości 222

Osiedle D, G

Elżbieta Tarnowska

186 500 zł

4.

Aktywni pod chmurką - budowa siłowni plenerowej przy ul. Dębowej 48

Osiedle D, G

Adrian Słany

100 000 zł

5.

Imprezy integracyjne na osiedlu D, G

Osiedle D, G

Lidia Gajdas

16 000 zł

1.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68

Osiedle E

Ewa, Przemysław Łasut

125 390 zł

2.

Budowa wiat śmietnikowych
przy ul. Estetycznej

Osiedle E

Tomasz Barczyński

95 000 zł

3.

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Estetyczna, Niepodległości, Ejsmonda, Elfów

Osiedle E

Mateusz Misiak

182 500 zł

4.

Budowa parkingu przy al. Niepodległości
i ul. Grota Roweckiego

Osiedle E

Joanna Marciniak

193 500 zł

1.

Zagospodarowanie podwórek
przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29

Osiedle F, Zawiść

Grzegorz Pisula

183 356 zł

2.

Imprezy integracyjne na os. F, Zawiść

Osiedle F, Zawiść

Lidia Gajdas

16 000 zł

3.

Remont chodników w Parku Łabędzim

Osiedle F, Zawiść

Mikołaj Figlarski

176 600 zł

1.

Budowa oświetlenia przy przejściach
dla pieszych przy ul. Stoczniowców 70
i ul. Harcerskiej

Osiedle H, Ł

Aleksandra Jarnot

304 401 zł

2.

Poprawa bezpieczeństwa przy ul. Hetmańskiej 1-15

Osiedle H, Ł

Krzysztof Groński

94 400 zł

1.

Bąbel Fest – festyn dla dzieci na os. L

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Izabela Demska – Ćwiertka

7 000 zł

2.

Budowa boiska wielofunkcyjnego
na os. Cztery Pory roku

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Małgorzata Grabińska

153 250 zł

3.

Strefa Chilloutu na Czterech Porach Roku

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Piotr Solik

82 100 zł

4.

Wesołe podwórku na Czterech Porach Roku – warsztaty dla dzieci

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Piotr Solik

10 000 zł

5.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 14-18

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian

85 000 zł

6.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Konecznego 6-14

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian

115 000 zł

7.

Imprezy integracyjne na osiedlu K, L,
Cztery Pory Roku

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian

26 500 zł

1.

Remont chodnika przy ul. Uczniowskiej 12-38

Osiedla M, U

Jan Bednorz

151 000 zł

2.

Remont części parkingu przy ul. Moniuszki 5-16

Osiedla M, U

Jan Zaborowski

225 342 zł

3.

Budowa parkingu wzdłuż ul. Jana Pawła II
od ronda Polonia do ronda Cassino

Osiedla M, U

Ryszard Puk

157 500 zł

4.

Remont części parkingu przy ul. Uczniowskiej 7

Osiedla M, U

Zbigniew Góral

225 342 zł

5.

Dogosfera – budowa wybiegu dla psów w Park Południowym

Osiedla M, U

Oliwia Dymek

90 000 zł

1.

Remont chodnika przy ul. Nałkowskiej
i ul. Orzeszkowej

Osiedla N, O

Piotr Lada

230 000 zł

2.

Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej

Osiedla N, O

Mikołaj Figlarski

169 500 zł

3.

Budowa boiska do hokeja na rolkach
przy ul. Armii Krajowej

Osiedla N, O

Bartosz Adamski

235 000 zł

4.

Budowa boiska do siatkówki i tenisa na os. O

Osiedla N, O

Zygmunt Piotrowski,

Bolesław Jachym

200 000 zł

1.

Remont części parkingu przy ul. Reymonta 7-16

Osiedle R

Henryk Radwański

168 910 zł

2.

Remont parking przy ul. Rodakowskiego 47-55

Osiedle R

Janusz Suchan

160 000 zł

1.

Budowa parkingu przy ul. Tołstoja 60-68

Osiedla T, W (część zachodnia)

Eugenia Kania

197 400 zł

2.

Budowa parkingu przy ul. Turkusowej 21-27

Osiedla T, W (część zachodnia)

Andrzej Konarzewski

15 000 zł

3.

Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych
przy ul. Tischnera 1

Osiedla T, W (część zachodnia)

Maciej Bodzioch

70 000 zł

4.

Remont chodnika przy skrzyżowaniu
ul. Armii Krajowej i ul. Hutniczej

Osiedla T, W (część zachodnia)

Anna Sonik

84 426 zł

5.

Remont ronda przy ul. Dymarek

Osiedla T, W (część zachodnia)

Teresa Siemionowicz

224 305 zł

6.

Remont chodników oraz montaż tablicy edukacyjnej przy ul. Tołstoja

Osiedla T, W (część zachodnia)

Mikołaj Figlarski,

Zofia Pięciak

210 225 zł

7.

Remont ul. Wieniawskiego 22-64

Osiedla T, W (część zachodnia)

Anna   Łodyga

211 577 zł

1.

Remont chodnika przy ul. Zelwerowicza 21

Osiedla Z, Z1

Marcin Gołka

50 000 zł

2.

Remont chodnika przy ul. Zgrzebnioka 1-35

Osiedla Z, Z1

Ryszard Bisaga

187 635 zł

3.

Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 22-24

Osiedla Z, Z1

Ryszard Piątkowski

52 500 zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X